Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Podmínky užívání webu

 • Provozovatelem webu opava.vemcamara.cz je Capoeira Opava, V Zátiší 1, Malé Hoštice, IČO 26578981, dále provozovatel.
 • Informace na těchto stránkách jsou určeny členům klubu Vem Camará Capoeira Opava, členům České Asociace Capoeiry a široké veřejnosti.
 • Pro činnost rezervačního systému je nutné poskytnutí některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel s těmito údaji nakládá v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Proto se, prosím seznamte se Zásadami ochrany osobních údajů níže.
 • Bez souhlasu provozovatele není dovoleno užívat stránky opava.vemcamara.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek opava.vemcamara.cz. Pouze provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek opava.vemcamara.cz
 • Podmínky užívání stránek opava.vemcamara.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci, podmínkou užívání rezervačního systému a elektronického podání čestného prohlášení na našem webu je udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Níže uvádíme naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Capoeira Opava, V Zátiší 1, Malé Hoštice,
IČO 26578981

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • administrátoři webu
 • poskytovatel webhostingu Ebola.cz

Zpracování osobních údajů

Capoeira Opava zpracovává následující osobní údaje

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • datum narození
 • jméno zákonného zástupce u nezletilých cvičenců
 • informace o zdravotním stavu vyplývající z čestného prohlášení

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro zajištění běhu rezervačního systému, který slouží k rezervaci tréninků v době mimořádných protiepidemických opatření vlády a také elektronického sběru čestných prohlášení.  Tyto údaje budou správcem osobních údajů zpracovány po dobu maximálně 6. měsíců od zadání, poté dochází k jejich automatickému vymazání. Po odvolání protiepidemických opatření a ukončení provozu rezervačního systému a online formuláře budou všechny osobní údaje vymazány.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním
e-mailu na adresu podpora@vemcamara.cz, případně ústně nahlášením trenérovi  klubu Vem Camará Capoeira Opava.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké její osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato práva můžete uplatnit odesláním zprávy na e-mail podpora@vemcamara.cz, nebo ústně nahlášením trenérovi  klubu Vem Camará Capoeira Opava.

Cookies na našem webu

Zásady používání souborů cookie

Analýza webu pomocí služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP“. Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Informace ze služby Google Analytics slouží k analýze používání našich webových stránek a k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách. Díky těmto údajům můžeme zlepšovat dostupnost informací na našem webu.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na podpora@vemcamara.cz, nebo se nás zeptejte osobně na tréninku.  Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu opava.vemcamara.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

Zpět nahoru